Je hebt interesse in een kitten?

Ik vind het heel belangrijk dat het kitten een blijvend huis geboden krijgt. Natuurlijk begrijp ik dat er situaties kunnen ontstaan waardoor het onmogelijk is om de kat te houden. Ik verwacht dan wel dat ik de eerste ben die wordt ingelicht als een kat uit onze cattery mogelijk herplaatst moet worden en zal me dan ook samen met jou inspannen om te zorgen dat deze een goed nieuw adres zal gaan krijgen.

Wachtlijst, optie en bespreken

Wanneer je je kan vinden in onderstaande spelregels, ben je altijd vrij om vrijblijvend je interesse te melden wanneer er kittens verwacht worden. Je komt dan op de wachtlijst. Ik hanteer geen volgorde in de wachtlijst, voor mij is de beste match tussen kitten en aanstaande eigenaren belangrijker.

Na de geboorte van de kittens kan je in overleg met mij een optie op een kitten nemen. Dit houdt in dat we een datum plannen waarop je een bezoek brengt aan de cattery en kennis maakt met moeder, kittens en mij (zie ook onder Kittenbezoek). Na afloop van dit bezoek spreken we een 'afkoelperiode' af waarbinnen je nog eens rustig kan nadenken en overleggen of je voor het kitten wilt gaan. En anderszijds ook voor mijzelf een periode om te beslissen of ik de match tussen jou en het kitten kan onderstrepen. 
Wanneer zowel jij als ik voelen dat het kitten goed bij je past en je ervoor gaat om dit kitten in je huishouden op te gaan nemen om het een leven lang je liefde te geven, reserveer je het kitten en is het kitten daarmee door jou besproken en niet meer beschikbaar voor anderen.

Kittencam
Bij serieuze interesse in een kitten, krijg je de mogelijkheid om de kittens door middel van diverse camera's te volgen. Zeker als ze nog heel klein zijn, is dit een leuke manier om de moederpoes en de kittens alvast te leren kennen.

Kittenbezoek

Op afspraak en doorgaans vanaf de leeftijd van 3-4 weken, tenzij de gezondheid van moeder of kittens anders verlangt. Ik geef geen kittens mee bij een eerste bezoek, zelfs als zij al oud genoeg zijn om te mogen verhuizen. Na een kennismaking met het kitten, zijn moeder en mij, wordt als er een klik is een principe-afspraak gepland wanneer het kitten naar zijn of haar nieuwe adres mag verhuizen. In de regel breng ik het kitten bij je thuis.

Vaccinaties en ontworming

Wanneer het kitten klaar is om te verhuizen, is het meerdere malen ontwormd, volledig ingeënt met levend verzwakt vaccin tegen kattenziekte en niesziekte* en is gechipt. Bij een verhuizing buiten Nederland komt daar (voor uw kosten) nog de verplichte rabiësvaccinatie bij.

De verhuizing
Het kitten verhuist niet eerder naar de nieuwe eigenaar dan op de leeftijd van 13 - 16 weken.
Ik ben geen voorstander van de zogenaamde langzame introductiemethode wanneer dat inhoudt dat het kitten na zijn verhuizing als enige kat voor een periode langer dan één dag in een aparte ruimte wordt gehouden die geen standaard deel uit vormt van de leefruimte van de bewoners van dat huis (mens en dier). In dat geval zijn wij niet de aangewezen partijen om 'zaken' met elkaar te doen en zal ik de aspirantkoper adviseren elders voor een kitten te gaan kijken. Dit geldt ook voor aspirantkopers die hun kat permanent in een ruimte kleiner dan 6 vierkante willen gaan huisvesten.

De papierwinkel
Het kitten heeft een NVvK stamboom, deze wordt na betaling en overdracht van het kitten samen met het ingevulde en door beide partijen ondertekende koopcontract en het Europees dierenpaspoort overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Gezelschapsdier cq fokdier
De kittens worden als gezelschapsdier verkocht. In de koopovereenkomst teken je bij overdracht van het kitten dat je het dier geen nageslacht zal laten krijgen. Er is ook een boeteclausule in deze overeenkomst opgenomen voor het geval het dier tegen deze afspraak in toch nageslacht krijgt.
In een enkel geval wijken we van dit principe af. Er zal in dat geval schriftelijk in de koopovereenkomst worden vastgelegd dat met het kitten mag worden gefokt.

Prijs
Bij overdracht van het kitten betaal je 800 euro. Deze prijs geldt voor zowel katertjes als poesjes. Kosten voor extra vaccinaties of testen komen voor rekening van de koper en worden bij eerder genoemde aankoopprijs opgeteld.