U heeft interesse in een kitten?

Ik vind het heel belangrijk dat het kitten een blijvend huis geboden krijgt. Natuurlijk begrijp ik dat er situaties kunnen ontstaan waardoor het onmogelijk is om de kat te houden. Ik verwacht dan wel dat ik de eerste ben die wordt ingelicht als een kat uit onze cattery mogelijk herplaatst moet worden en zal me dan ook samen met u inspannen om te zorgen dat deze een goed nieuw adres zal gaan krijgen.

Wachtlijst, optie en bespreken
Wanneer u zich kunt vinden in onderstaande spelregels, bent u altijd vrij om vrijblijvend uw interesse te melden wanneer er kittens verwacht worden. U komt dan op de wachtlijst. Ik hanteer geen volgorde in de wachtlijst, voor mij is de beste match tussen kitten en aanstaande eigenaren belangrijker.

Na de geboorte van de kittens kunt u in overleg met mij een optie op een kitten nemen. Dit houdt in dat we een datum plannen waarop u een bezoek brengt aan de cattery en kennis maakt met moeder, kittens en mij (zie ook onder Kittenbezoek). Na afloop van dit bezoek spreken we een 'afkoelperiode' af waarbinnen u nog eens rustig kan nadenken en overleggen met uw naasten of u voor het kitten wilt gaan. En anderszijds ook voor mijzelf een periode om te beslissen of ik de match tussen u en het kitten kan onderstrepen.

Wanneer zowel u als ik voelen dat het kitten goed bij u past en u ervoor gaat om dit kitten in uw huishouden op te gaan nemen om het een leven lang uw liefde te geven, reserveert u het kitten en is het kitten daarmee door u besproken en niet meer beschikbaar voor anderen.

Kittenbezoek
Op afspraak en doorgaans vanaf de leeftijd van 3-4 weken, tenzij de gezondheid van moeder of kittens anders verlangt. Ik geef geen kittens mee bij een eerste bezoek, zelfs als zij al oud genoeg zijn om te mogen verhuizen. Na een kennismaking met het kitten, diens ouders en mij wordt als er een klik is een principe-afspraak gepland wanneer het kitten naar zijn of haar nieuwe adres mag verhuizen. In de regel breng ik het kitten bij u thuis (binnen een straal van 350 km enkele reis vanaf mijn woonplaats, daarboven worden aparte afspraken gemaakt).

Vaccinaties en ontworming
Wanner het kitten klaar is om te verhuizen, is het meerdere malen ontwormd, volledig ingeënt met levend verzwakt vaccin tegen kattenziekte en niesziekte* en is gechipt. Bij een verhuizing buiten Nederland komt daar (voor uw kosten) nog de verplichte rabiësvaccinatie bij.

De verhuizing
Het kitten verhuist niet eerder naar de nieuwe eigenaar dan op de leeftijd van 13 - 16 weken.
Ik ben geen voorstander van de zogenaamde langzame introductiemethode wanneer dat inhoudt dat het kitten na zijn verhuizing als enige kat voor een periode langer dan één dag in een aparte ruimte wordt gehouden die geen standaard deel uit vormt van de leefruimte van de bewoners van dat huis (mens en dier). In dat geval zijn wij niet de aangewezen partijen om 'zaken' met elkaar te doen en zal ik de aspirantkoper adviseren elders voor een kitten te gaan kijken. Dit geldt ook voor aspirantkopers die hun kat permanent in een ruimte kleiner dan 6 vierkante willen gaan huisvesten.

De papierwinkel
Het kitten heeft een NVvK stamboom, deze wordt na betaling en overdracht van het kitten samen met het ingevulde en door beide partijen ondertekende koopcontract en het Europees dierenpaspoort overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Gezelschapsdier cq fokdier
Onze kittens worden als gezelschapsdier verkocht. In de koopovereenkomst tekent u bij overdracht van het kitten dat u het dier geen nageslacht zal laten krijgen.
Er is tevens een boeteclausule in deze overeenkomst opgenomen voor het geval het dier tegen deze afspraak in toch nageslacht krijgt.
In een enkel geval wijken we van dit principe af. Er zal in dat geval schriftelijk in de koopovereenkomst worden vastgelegd dat met het kitten mag worden gefokt.

Prijs
Bij overdracht van het kitten betaalt u 800 euro. Deze prijs geldt voor zowel katertjes als poesjes. Kosten voor extra vaccinaties of testen komen voor rekening van de koper en worden bij eerder genoemde aankoopprijs opgeteld. Wanneer het bewijs van sterilisatie/castratie van het kitten wordt overlegd, krijgt u 50 euro van de aankoopprijs terug. Het kitten kost dus in feite 750 euro.

Starterkit
Natuurlijk krijgt het kitten een startpakket mee met kittenvoer, snacks, speeltjes, informatie over het ras en over hoe zo goed mogelijk zorg te gaan dragen voor het kitten.